Stundu saraksti

Stundu saraksti

Stundu izmaiņām sekojiet līdzi uz informācijas tāfelēm un e-klasē

Šodien

Stundu laiki

1.-4. klase
1. stunda 08.30 - 09.10
2. stunda 09.20 - 10.00
3. stunda 10.10 - 10.50
Ēšanas starpbrīdis
4. stunda 11.20 - 12.00
Starpbrīdis
5. stunda 12.30 - 13.10
6. stunda 13.20 - 14.00
5.-9. klase
1. stunda 08.30 - 09.10
2. stunda 09.20 - 10.00
3. stunda 10.10 - 10.50
Starpbrīdis
4. stunda 11.20 - 12.00
Ēšanas starpbrīdis
5. stunda 12.30 - 13.10
6. stunda 13.20 - 14.00
7. stunda 14.10 - 14.50
8. stunda 15.00 - 15.40