Mūsu skola

Carnikavas pamatskola

Skolas vēsture

Pirmie dati par Carnikavas iedzīvotāju izglītību atrodami jau 1778. gadā. Tajā laikā draudzes uzskaitē ir 32 mājas, 4 krogi un dzirnavas; reģistrēti 56 zēni un 48 meitenes, 108 sievietes un 92 vīrieši, kuri prot lasīt, bet 48 zēni un 45 meitenes, 28 vīrieši un 28 sievietes – lasīt neprot.

1786. gadā Carnikavai bija jau sava draudzes skola. Vēlākos gados Carnikavai bija kopēja skola ar Ādažu draudzi, taču tad Carnikavas draudze apvienojās ar Pēterupes draudzi un izveidoja ar to kopīgu draudzi.

1867.gada nodibina Carnikavas pagasta skolu. Tā atradās Carnikavas muižas kalpu mājā, ko vietējie carnikavieši iesauca par „Vācieša māju”. Diemžēl šī ēka nav saglabājusies.

1868. gadā pagasta skolai tiek celta jauna ēka pie Carnikavas baznīcas Pārgaujā. Bērni rakstījuši ar grifelēm uz nelielām tāfelītēm. Pirmais Carnikavas pagasta skolas skolotājs bija Prelbahs no Drustiem. Šeit skola darbojas 68 gadus, līdz jaunās skolas uzcelšanai.

Jauno skolas ēku iesvētīja 1936.gadā 25.oktobrī. Šobrīd Carnikavas pamatskolas vēsturiskajā ēkā darbojas Carnikavas pirmskolas izglītības iestāde.

No 20.gadsimta 50.gadiem Carnikavā „Smiltnieku„ mājās, (pie Blusu kroga) darbojās 1.- 4.klašu pamatskola. Kā stāstīja carnikavieši Carnikavas skola bija liela vienstāvu ēka ar sarkanu kārniņu jumtu, tajā atradās divas lielas telpas – klases, katrā ēkas galā pa vienai. Katrā telpā notikušas mācības vienlaicīgi divām klasēm – no 1. – 2. un 3. – 4. klasei. Tur pat bija arī internāts bērniem, tiem, kuri dzīvoja patālāk.... Skolā bijuši divi skolotāji. Kā pēdējā skolotāja uz jauno skolas ēku pārcēlās ilggadējā ”Smiltnieku” skolas pārzine un skolotāja Biruta Barone.

Jau 1972. gadā Carnikavas pagastā dzīvoja pietiekoši daudz iedzīvotāju, lai zvejnieku kolhoza „Carnikava„ vadība (priekšsēdētājs M.Filatovs) sāktu jaunās skolas ēkas celtniecību. Skolas ēkas projekta autors bija arhitekts Gunārs Caune. Carnikavas pamatskola atrodas skaistā vietā - skolu ieskauj liepas, kastaņi un kļavas, un ziedi, kas zied no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Tā ir vieta, kur pat apkārtējā vide rosina uz prāta un dvēseles izglītību.

1974. gada 1. septembrī Carnikavas bērni iegāja jaunās skolas gaišajās telpās. Pirmā Carnikavas astoņgadīgās skolas direktore bija Velta Krauze.

Mācības jaunajā skolā notika 2 valodās – krievu un latviešu, mācības vairākus gadus tika organizētas 2 maiņās. Divplūsmu skolā skolēnu skaits pārsniedza piecus simtus. Daudzo gadu laikā, mainoties gan direktoriem, gan laikam, skolai ir izveidojušās savas tradīcijas – Skolotāju dienas svinības, Ziemassvētku pasākumi kopā ar vecākiem, Pēdējā zvana svētki, izlaidumi, Mākslas darbu izstādes.

Carnikavas pamatskolas direktori

No 1974.gada, kad tika atvērta skolas jaunā ēka, skolu vadījuši:

Velta Krauze

Jānis Locāns

Irita Steģe

Irēna Drupa

Edgars Tabors

Ainārs Stikuts

Anna Plauča

Inta Lemešonoka

Sergejs Čevers

Aija Patkovska

Kopš 2020. gada jūlija skolu vada Raivis Pauls.