Personāls

Administrācija


Direktors Raivis Pauls

Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa

Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss

Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala


Klases un klašu audzinātāji

Klase Klases audzinātājs Audzēkņu skaits
1.a Anete Ašermane 25
1.b Arita Galeniece 22
1.c Žanna Baiža 22
2.a Dana Bukovska 25
2.b Sintija Babrovska 25
3.a Ieva Kudiņa 18
3.b Mārīte Sīmane 14
3.c Inga Jurka-Sīle 16
4.a Baiba Nelsone 17
4.b Diāna Kļaviņa 17
4.c Lidija Dombrovska 19
Kopā 220
5.a Agrita Ozola 20
5.b Eva Odziņa 20
5.c Ieva Gailīte 22
6.a Aiva Ošiņa 22
6.b Igors Ardaševs 23
7.a Ilze Vāciete 15
7.b Judīte Strode 16
7.c Arnita Kampāne 15
8.a Dins Ļaudaks 15
8.b Aija Patkovska 19
8.c Kristīne Mūrniece 14
9.a Simona Čaupala 12
9.b Zanda Freimute 12
Kopā 225
Pavisam kopā 445