Personāls

Personāls

2022.m.g. sākums / foto: Ineta Freimane

Administrācija


Direktors Raivis Pauls

Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa

Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala

Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss


Klases un klašu audzinātāji

Klase Klases audzinātājs Audzēkņu skaits
1.a Baiba Nelsone 23
1.b Inga Jurka-Sīle 24
1.c Lidija Dombrovska 25
2.a Anete Ašmane 23
2.b Arita Galeniece 23
2.c Žanna Baiža 24
3.a Diāna Kļaviņa 17
3.b Sintija Babrovska 25
3.c Maija Bajaruniene 20
Kopā 204
4.a Ieva Kudiņa 17
4.b Uldis Lāss 16
4.c Katrīna Paegle 22
5.a Anda Nereta 18
5.b Luīze Krasta 14
5.c Inese Plaude 20
6.a Agrita Ozola 24
6.b Eva Odziņa 21
6.c Ieva Gailīte 22
7.a Aiva Ošiņa 24
7.b Igors Ardaševs 19
8.a Raimonds Kalniņš 18
8.b Judīte Strode 17
8.c Arnita Kampāne 13
9.a Dins Ļaudaks 18
9.b Aija Patkovska 18
9.c Kristīne Mūrniece 16
Kopā 317
Pavisam kopā 521