Personāls

Administrācija


Direktors Raivis Pauls

Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa

Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss

Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala


Klases un klašu audzinātāji

Klase Klases audzinātājs Audzēkņu skaits
1.a Anete Ašmane 21
1.b Arita Galeniece 23
1.c Žanna Baiža 24
2.a Simona Čaupala 25
2.b Sintija Babrovska 25
3.a Uldis Lāss 23
3.c Inga Jurka-Sīle 25
4.a Baiba Nelsone 17
4.b Luīze Krasta 16
4.c Lidija Dombrovska 19
Kopā 218
5.a Agrita Ozola 20
5.b Eva Odziņa 20
5.c Ieva Gailīte 22
6.a Aiva Ošiņa 24
6.b Igors Ardaševs 21
7.a Ilze Vāciete 16
7.b Judīte Strode 16
7.c Arnita Kampāne 14
8.a Dins Ļaudaks 15
8.b Aija Patkovska 19
8.c Kristīne Mūrniece 15
9.a Simona Čaupala 12
9.b Simona Čaupala 13
Kopā 227
Pavisam kopā 445