Personāls

Personāls

2022.m.g. sākums / foto: Ineta Freimane

Administrācija


Direktors Raivis Pauls

Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa

Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala

Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss


Klases un klašu audzinātāji

Klase Klases audzinātājs Audzēkņu skaits
1.a Lidija Dombrovska 23
1.b Inga Jurka-Sīle 25
1.c Baiba Nelsone 25
2.a Anete Ašmane 23
2.b Arita Galeniece 24
2.c Žanna Baiža 24
3.a Diāna Kļaviņa 18
3.b Sintija Babrovska 25
3.c Maija Bajaruniene 20
Kopā 207
4.a Ieva Kudiņa 17
4.b Uldis Lāss 16
4.c Simona Čaupala 22
5.a Anda Nereta 18
5.b Luīze Krasta 14
5.c Inese Plaude 20
6.a Agrita Ozola 22
6.b Eva Odziņa 20
6.c Kristaps Odziņš 22
7.a Aiva Ošiņa 23
7.b Igors Ardaševs 19
8.a Raimonds Kalniņš 20
8.b Judīte Strode 19
8.c Arnita Kampāne 13
9.a Raivis Pauls 17
9.b Aija Patkovska 18
9.c Kristīne Mūrniece 16
Kopā 316
Pavisam kopā 523