Kontakti

Kontakti

Adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Tālr. lietvedībā 25577450


Skolas dežurants: 27860619


Administrācija

Direktors Raivis Pauls
Tālrunis: 26344247


Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa
Tālrunis: 26438896


Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala
Tālrunis: 28636429


Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss
Tālrunis: 25765962

* Par pieņemšanas laiku iespējams vienoties iepriekš, sazinoties e-klasē vai telefoniski


Atbalsta personāls

Logopēde Ināra Vonda

Logopēde Olita Persidska

Sociālā pedagoģe Līga Rudzāte

Izglītības psiholoģe Dzintra Feldmane

Ārsta palīgs Valda Šmite

Pedagogs-karjeras konsultants Arnita Kampāne

* Par pieņemšanas laiku iespējams vienoties iepriekš, sazinoties e-klasē vai telefoniski


Personu datu aizsardzība

Ādažu novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa (sert.Nr.502 no 17.05.2018)
E-pasts: (ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”)