Konsultācijas

Carnikavas pamatskolas pedagogu individuālo konsultāciju laiki
2022./2023. mācību gada 1. semestrī

PedagogsPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdienaKabinets
Sākumskola
I. Jurka-Sīle7. stunda7. stunda2.41.kab.
B. Nelsone7. stunda7. stunda2.42.kab.
D. Kļaviņa7.stunda7. stunda1.36.kab.
L. Dombrovska7. stunda7. stunda2.37.kab.
A. Ašmane7. stunda7. stunda3.37.kab.
Ž. Baiža7. stunda7. stunda3.42.kab.
S. Babrovska7. stunda7. stunda1.42.kab.
M. Bajaruniene7. stunda7. stunda1.43.kab.
A. Galeniece7.,8. stunda3.41.kab.
Latviešu valoda, literatūra, teātra māksla
A. Patkovska8.stunda
(6.bc kl.)
7. stunda
(8.a kl.)
8. stunda
(7.ab kl.)
7. stunda
(9.b kl.)
3.26.kab.
I. Plaude7. stunda
(5.,6.kl.)
8. stunda
(8.kl.)
8. stunda
(9.kl.)
3.24.kab.
L. Krasta6. stunda7. stunda1.47.kab.
K. Paegle8. stunda7. stunda3.25.kab.
Angļu valoda
A. Ozola7.,8. stunda8. stunda7. stunda2.28.kab.
K. Mūrniece7.,8. stunda2.29.kab.
B. Bāliņa6. stunda1.47.kab.
Krievu valoda
N. Žuravska-Aļeksejeva8. stunda7. stunda2.27.kab.
K. Matisa8. stunda3.29.kab.
Vācu valoda
R. Paeglīte8.,9.stunda2.25.kab.
I. Gailīte8. stunda2.24.kab.
Sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture
D. Ļaudaks 7. stunda8. stunda3.30.kab.
I. Ardaševs6.,7. stunda3.16.kab.
Matemātika
A. Ošiņa7. stunda
(9.ab kl.)
7. stunda
(8.b kl.)
8. stunda
(7.a kl.)
3.27.kab.
L. Stunža7.stunda6. stunda3.29.kab.
I. Gailīte6. stunda
I. Kudiņa7.stunda3.52.kab.
V. Surovceva6. stunda
(6.a kl.)
7. stunda
(5.bc,6.b kl.)
3.28.kab.
Datorika
A. Nereta 7.stunda7. stunda2.46.kab.
Datorika, inženierzinības
D. Kundziņš9.stunda2.48.kab.
Fizika
R. Pauls8.,9. stunda3.46.kab.
Ķīmija
Z. Muceniece7. stunda3.46.kab.
Ģeogrāfija
V. Velmere9. stunda3.51.kab.
Dabaszinības
I. Kudiņa7. stunda3.52.kab.
Bioloģija
I. Trezune9. stunda3.51.kab.
Dizains un tehnoloģijas
I. Rītiņa7. stunda6. stunda2.50.kab.
R. Kalniņš9. stunda9. stunda2.51.kab.
Vizuālā māksla
J. Precinieks9. stunda3.41.kab.
Mūzika
L. Krasta6. stunda7. stunda2.23.kab.
S. Boka7. stunda2.23.kab.
L. Priede8. stunda 2.22.kab.
E. Odziņa5.,6. stunda1.47.kab.
Sports un veselība
K. Odziņš7. stunda7. stundaSporta zāle
J. Strode 7. stunda7.stundaSporta zāle
L. Poļaka6. stundaSporta zāle
Darbu pārrakstīšana
Administrācija6.,7.,8.stunda3.27.kab.