Konsultācijas

Carnikavas pamatskolas pedagogu individuālo konsultāciju laiki
2022./2023. mācību gada 2. semestrī

PedagogsPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdienaKabinets
Sākumskola
I. Jurka-Sīle7. stunda7. stunda2.41.kab.
B. Nelsone7. stunda7. stunda2.42.kab.
D. Kļaviņa7.stunda7. stunda1.36.kab.
L. Dombrovska7. stunda7. stunda2.37.kab.
A. Ašmane7. stunda7. stunda3.37.kab.
Ž. Baiža7. stunda7. stunda3.42.kab.
S. Babrovska7. stunda7. stunda1.42.kab.
M. Bajaruniene7. stunda7. stunda1.43.kab.
A. Galeniece7.,8. stunda3.41.kab.
Latviešu valoda, literatūra, teātra māksla
A. Patkovska7. stunda
(9.b kl.)
8. stunda
(6.bc, 8.a kl.)
8. stunda
(7.ab kl.)
3.26.kab.
I. Plaude7. stunda
(5.,6.kl.)
8. stunda
(9.kl.)
8. stunda
(8.kl.)
3.24.kab.
L. Krasta7. stunda7. stunda1.47.kab.
K. Paegle7. stunda6. stunda3.25.kab.
Angļu valoda
A. Ozola8. stunda7.,8. stunda2.28.kab.
K. Mūrniece7.,8. stunda2.29.kab.
B. Bāliņa6. stunda1.47.kab.
Krievu valoda
N. Žuravska-Aļeksejeva7. stunda8. stunda2.26.kab.
K. Matisa8. stunda3.29.kab.
Vācu valoda
R. Paeglīte8.,9.stunda2.25.kab.
I. Gailīte8. stunda8. stunda2.24.kab.
Sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture
I. Ardaševs8. stunda7. stunda3.16.kab.
A. Kampāne7.,8. stunda3.30.kab.
Matemātika
A. Ošiņa7. stunda
(8.b,9.b kl.)
8. stunda
(7.ab kl.)
9. stunda
(9.a kl.)
3.27.kab.
L. Stunža8.stunda
(7.b,8.c kl.)
9. stunda
(9.c kl.)
3.29.kab.
I. Gailīte8. stunda8. stunda2.24.kab.
I. Kudiņa7.,8. stunda3.52.kab.
V. Surovceva6. stunda
(6.ab kl.)
6. stunda
(5.c kl.)
7. stunda
(5.b kl.)
3.28.kab.
Datorika
A. Nereta 7.stunda7. stunda2.46.kab.
Datorika, inženierzinības
D. Kundziņš9.stunda2.48.kab.
Fizika
R. Pauls7.,8.,9. stunda3.46.kab.
Ķīmija
Z. Muceniece9. stunda3.46.kab.
Ģeogrāfija
V. Velmere9. stunda3.51.kab.
Dabaszinības
I. Kudiņa7.,8. stunda3.52.kab.
Bioloģija
I. Trezune9. stunda3.51.kab.
Dizains un tehnoloģijas
I. Rītiņa6.,7. stunda2.50.kab.
R. Kalniņš9. stunda9. stunda2.51.kab.
Vizuālā māksla
J. Precinieks9. stunda3.41.kab.
Mūzika
L. Krasta7. stunda7. stunda2.23.kab.
S. Boka7. stunda2.23.kab.
L. Priede9. stunda 2.22.kab.
E. Odziņa6. stunda2.22.kab.
Sports un veselība
K. Odziņš8.,9. stundaSporta zāle
J. Strode 7. stunda8.stundaSporta zāle
L. Poļaka6. stundaSporta zāle
Darbu pārrakstīšana
Administrācija7.,8.,9.stunda3.29.kab.