Karjeras testi

Izzini sevi: testi

Karjeras izvēles testi

- mana iespējamā profesionālās darbības joma;

- kas es esmu vairāk – izpildītājs vai organizators.