Carnikavas pamatskolas valodu jomas pedagogu tikšanās ar Jelgavas novada angļu valodas metodisko apvienību

Carnikavas pamatskolas valodu jomas pedagogu tikšanās ar Jelgavas novada angļu valodas metodisko apvienību

Mūsu skolas valodu jomas skolotājas 18.01. devās uz Aizupes pamatskolu, kur dalījās pieredzē, kā īstenot kompetenču izglītību, mācot svešvalodas, ar Jelgavas novada angļu valodas skolotāju metodisko apvienību.

Tikšanās laikā Aizupes pamatskolas direktore iepazīstināja ar skolas ikdienu, prioritātēm mācību procesā un ārpus klases darbu, skolēni bija sagatavojuši prezentāciju par skolu, kā arī skolotājiem bija iespēja hospitēt angļu v. un mūzikas stundas.

Aizupes pamatskolas angļu v. skolotājas dalījās Erasmus+ C1 mobilitātes (skolēnu apmaiņas braucieni kopā ar skolotāju) īstenošanas pieredzē, kas bija vērtīga informācija, jo arī mūsu skola plāno nākotnē īstenot šo mobilitāti.

Ļoti vērtīga bija diskusija ar Jelgavas novada pedagogiem par valodu mācīšanas prioritātēm, izmaņām eksāmenu programmā, problēmām un aktualitātēm.

Skolotāji atgriezās mājās sasmēlušies pozitīvas emocijas un jaunas idejas, kā dažādot mācību procesu un pilnveidot mūsu skolas ikdienu.

15.04. Jelgavas kolēģi ciemosies mūsu skolā, lai dalītos pieredzē ar mūsu skolotājiem un dotos ekskursijā pa Carnikavu.

Paldies skolas direktoram par šo iespēju un atbalstu!