Izaugsmes balva

Vecāku biedrība "Nākotnes iela" arī šogad Tevi aicina pārskatīt savas sekmes un pacīnīties par Izaugmes balvu - šogad Soundcore Rave bezvadu tumbiņu.

Kopš 2014.gada biedrība ik gadu apbalvo vienu Carnikavas pamatskolas skolēnu, kurš mācību gada noslēgumā 5. - 9.klašu grupā ir uzrādījis visstraujāko uzrāvienu sekmēs.

Tu vari būt šis skolēns!

Rīkojies!

Vairāk informācijas par Izaugsmes balvu var atrast biedrības "Nākotnes iela" mājaslapā www.nakotnes-iela.lv sadaļā "Izglītība".