Lāčplēša diena

Lāčplēša dienā pieminam Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Arī mūsu novadniekus, Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, kapteini Jēkabu Aleksandru Dzeni, kareivjus Miķeli Voldemāru Pētersonu un Pēteri Fridrihu Zandbergu. Šajā laikā, kad nevaram doties vienotā lāpu gājienā, atzīmējot Lāčplēša dienu, mēs iededzām svecītes tepat pie skolas vai savu māju pagalmos. Turklāt skolēniem bija iespēja noskatīties lielisku un izzinošu koncertlekciju, sadarbībā ar projektu Latvijas Skolas soma, ko veidojuši jaunie mūziķi: Rūta Dūduma-Ķirse un Jānis Ķirsis.

Ar mums, latviešiem, tik nozīmīgo dziesmu skolēnus izved cauri vēstures notikumiem, nemanāmi iekļaujot interesantus un svarīgus faktus, kas jāzina ikvienam latvietim, nonākot pie secinājuma, ka savas valsts, tautas vēsture ir jāzina.

Skanīgajā stāstā iekļauti latviešu komponisti un viņu radītā mūzika, filmas, kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, vēsturiskie notikumi un vietas. Kā arī akcentētas katras ģimenes tradīcijas un to īstenošana, jo tikai kopā mēs esam tauta, kura atceras un piemin vēsturiskos notikumus.

Ikkatram skolas skolēnam tika dota iespēja redzēt šo koncertlekciju: 1. – 3. klašu skolēni šo audio vizuālo koncertu skatījās klasē, bet 4. – 9. klašu skolēni atsevišķi pie saviem datoru ekrāniem, vēlāk kopīgi pārrunājot dzirdētos un redzētos vēstures faktus un izjustās emocijas.

Mēs esam latvieši un cienām savus priekštečus par drosmi, uzdrīkstēšanos un ticību nākotnei! Arī šobrīd mums jāatceras, ka katrs esam par sevi, bet kopā esam spēks.