Skolotāju diena

Skolotāju diena – diena, kad pateikt skolotājiem labos vārdus.

Šogad skolēni jau laikus gatavojas Skolotāju dienai, jo rakstīja un zīmēja radošos darbus. Atklāja savas domas par ideālo skolotāju, centās aprakstīt – kā būt, ja es būtu skolotājs? Zīmēja un gleznoja visskaistākos ziedus, lai sveiktu skolotājus svētkos. Aprakstīja savus skolotājus, ciešāk ieskatījās un izpētīja savus skolotājus, lai to apraksti būtu precīzāki un detalizētāki.

Skolēni prot arī novērtēt skolotāju ieguldīto darbu, tāpēc savos radošajos darbos, iesaka skolotājiem padomāt par sevi un atpūsties. Ļoti daudz paldies bija lasāmi skolēnu darbos gan par skolotāju ikdienas darbu, gan par cilvēcīgo attieksmi pret skolēniem.

Būtu lieliski, ja arī ikdienā, mēs viens otram teiktu labos vārdus, ne tos slēptu.