Dzejas dienas

Carnikavas pamatskolā Dzejas dienas pagājušas. Tā ir tradīcija, kura tiek aktualizēta katru gadu. Šogad skolēni lasīja, rakstīja, filmēja, zīmēja un attēloja dzeju. Radoši izpaudās un atklāja jaunus talantus, piedzīvoja pārsteigumu, ka prot uzrakstīt dzejoli, ka tas izdodas!

Ieskaties video un pārliecinies, ka dzeja spēj radīt prieku!