Zinību diena Carnikavas pamatskolā

1. septembrī skolā norisinājās svinīgs Zinību dienas pasākums, kura laikā sveicām pirmo un devīto klašu skolēnus, savukārt pārējiem skolēniem atkalredzēšanās ar klasesbiedriem un klases audzinātājiem notika pirmās klases stundas ietvaros.

Šogad Carnikavas pamatskolā palielinājies skolēnu skaits, un pievienojušās trīs pirmās klases, skolā mācīsies 446 skolēni. Skolas direktors Raivis Pauls ir gandarīts, ka skolēnu skaits Carnikavas pamatskolā aug, kas liecina par to, ka arvien vairāk ģimeņu novērtē mūsu skolu un tās pedagogus, kas, par spīti attālināto mācību izaicinājumiem, spējuši strādāt labā līmenī un noturēt skolēnu ieinteresētību mācību procesā.

Tāpat direktors pasākuma laikā uzsvēra, ka būtiski šajā sarežģītajā laikā skolēniem, vecākiem un pedagogiem būt vienotiem un ievērot noteikumus, lai mācības var turpināties klātienē, kas ir svarīgākais kopīgais uzdevums, ļaut bērniem iegūt kvalitatīvu izglītību skolas solā.

Carnikavas pamatskolas skolēnus sveikt bija ieradušies arī Ādažu domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju jautājumos Imants Krastiņš. Skolas kora pārstāves priecēja pasākuma dalībniekus ar muzikālu priekšnesumu, devīto klašu skolnieces sniedza ceļavārdus pirmās klases skolēniem, kurus klases audzinātājas ar svinīgu zvanu ieveda skolā uz pašu pirmo mācību stundu.

Esam patiesi priecīgi par zinātkārajiem un ieinteresētajiem jauniešiem un rosību mūsu skolā!

Foto: Ādažu novada pašvaldība