Pirmklasnieku vecāku sapulce

1.klašu vecāku sapulce

Ceturtdien, 19.augustā, notika pirmklasnieku vecāku sapulce, kurā skolas direktors Raivis Pauls un vadības komanda iepazīstināja ar audzinātājām, skolas ritmu, organizatoriskiem un epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Vecākiem bija iespēja rast atbildes uz jautājumiem par dzīvi skolā, kā arī ārpusstundu aktivitātēm.

“Pirmais 1. septembris ir satraucošs notikums gan pirmklasniekam, gan viņa vecākiem. Lai šo ceļa sākumu padarītu drošāku, pirmajā vecāku sapulcē mēģinām izstāstīt visu, kas vecākiem un bērniem skolā ir būtisks un esam atvērti izskaidrot procesu, kas skolā notiek. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka katrs skolēns saņem mūsdienīgu mācību pieeju, individuālu attieksmi un arī skolas vide ir sakārtota tā, lai skolēniem ir ērti mācīties,” atklāj Raivis Pauls, Carnikavas pamatskolas direktors.

Carnikavas pamatskola ar lielu prieku gaida jaunos skolēnus. Šogad pie mums mācības uzsāks trīs pirmās klases - 69 pirmklasnieki.

Uz tikšanos Zinību dienā Carnikavas pamatskolā!