Muzejpedagoģiskā nodarbībā "Iepazīsti karikatūru kā mākslas žanru" projekta Skolas soma ietvaros.

15. un 16. aprīlī Carnikavas pamatskolas astoto un devīto klašu 50 skolēni virtuāli piedalījās muzejpedagoģijas nodarbībā "Iepazīsti karikatūru kā mākslas žanru" projekta Skolas soma ietvaros. Jau gandrīz 3 nedēļas, vecāko klašu skolēni, vizuālās mākslas nodarbībās apskata tematu ,,Karikatūra un komiksa zīmēšana”, tādēļ ļoti priecājāmies par iespēju, vairāk uzzināt par šo mākslas žanru.

Ķekavas novadpētniecības muzeja pedagogs, lektore Melita Šaule ļoti koncentrēti tēmas ietvaros pastāstīja un parādīja karikatūras tapšanas procesa būtību. Lektore Zoom platformā ļoti daudz komunicēja ar jauniešiem, analizējot karikatūras, liekot aizdomāties par karikatūras pamatidejas attēlošanu. Priecēja, ka mūsu Carnikavas skolas jaunieši spēj atpazīt Latvijas politiķus karikatūrista Gata Šļūkas zīmējumos, izprot šī brīža politisko situāciju un notikumus mūsu valstī.

Sarunā ar Melitu Šauli apskatījām karikatūras paveida ŠARŽA zīmēšanu un noskaidrojām, ka šaržs ir draudzīgs, humoristisks portrets, veidots ar smaidu, ne izsmieklu. Šaržs ne vien izceļ personas īpatnības, ar maksimālu portretisko līdzību, bet humoristiski attēlo personas nodarbošanos. Jauniešiem bija iespēja praktiski darboties kopā ar karikatūristu Bruno Bahu. Skatoties video filmiņas, katram bija jāzīmē savu karikatūristisko tēlu. Mākslinieks ļoti detalizēti parādīja kā top tēls, kā ar vienkāršiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem – līniju, laukumu, krāsu un tekstu – jāattēlo kustība, jāatklāj tēla raksturs, emocijas un vide, kurā tas darbojas.

Uzzinājām, ka Ķekavas novads (Ķekavas novadpētniecības muzejs) ik gadus organizē karikatūru konkursu, kurā uzvarētājs saņem slavenā karikatūrista Edgara Ozoliņa (sens Ķekavas iedzīvotājs) balvu. Aplūkojām šī gada konkursa darbus, kurus iesūtījuši vienaudži no citām skolām, mums bija iespēja nobalsot par sev tīkamāko konkursa darbu. Nākamgad arī mēs noteikti piedalīsimies!

Jaunieši viennozīmīgi nonāca pie atziņas, ka karikatūra ir mākslas žanrs, karikatūras zīmēšana nav viegla un, lai zīmējums sanāktu lakonisks ar visiem saprotamu domu un zemtekstu, ir daudz jāvingrinās, lai līnija būtu precīza, kompozīcija izteiksmīga kā arī atpazīstams mākslinieciskais rokraksts, stils un maniere.

Drīzumā, saņemot radošos darbus ,,Komikss”, ceram, ka arī mūsu vidū atklāsies, kāds slēpts talants, ko noteikti visiem būs iespēja aplūkot, vizuālās mākslas skolotāja veidotajā virtuālajā izstādē, videofilmiņā, mūsu skolas mājaslapā.

Sirsnīgi pateicamies Carnikavas pamatskolas vārdā Melitai Šaulei, Ķekavas novadpētniecības muzeja izglītojošā un komunikācijas darba vadītājai, par izsmeļošu, viegli uztveramu un humora devas piesātinātu lekciju.

Jānis Precinieks (Carnikavas pamatskolas vizuālās mākslas skolotājs)