Carnikavas pamatskolas skolēniem augsti sasniegumi novada matemātikas olimpiādē

Esam patiesi gandarīti un lepni par saviem skolēniem, kuri matemātikas novadu posma olimpiādē 5. - 8. klasēm uzrādījuši spīdošus rezultātus. Sirsnīgi sveicam Aleksu Kampānu no 6. klases ar iegūto 1. vietu 6. klašu grupā un Ernestu Lejnieku no 5. klases ar iegūto 2. vietu 5. klašu grupā!

Tāpat sveicam Robertu Rudīti no 5. klases, kurš uzrādīja labus rezultātus un ieguva atzinības rakstu.

Lai arī šis laiks visiem ir sarežģīts un saspringts, skolēni cītīgi gatavojās, kopā ar matemātikas skolotājām Ievu Gailīti un Aivu Ošiņu risinot uzdevumus tiešsaistē un ar entuziasmu gaidīja olimpiādes dienu, kurā viņiem bija iespēja pierādīt, ka Carnikavas pamatskolā mācās spēcīgi un zinoši skolēni.

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un vecākiem par atbalstu sagatavošanās procesā!

Lai šī ziņa kalpo par motivāciju piedalīties nākamajos matemātikas izaicinājumos gan visus tos skolēnus, kuri regulāri piedalās olimpiādēs, gan tos, kas vēl tikai gatavojas pieteikties. Carnikava var!