Mazpulki palīdz grāmatas tapšanā

Carnikavas pamatskolas mazpulks ir pagodināts, ka biedrības "Zaļās mājas" pavisam nesen izdotajā grāmatā "Aiz upītes balti bērzi, sudrabiņa lapiņām" ir izmantoti materiāli no viņu 2019./2020. mācību gadā tapušā pētnieciskā darba par bērzu un tā izmantošanas daudzveidīgajām iespējām.

Paldies biedrībai “Zaļās mājas” un grāmatas redaktoram Kristapam Ceplim par brīnišķīgajām grāmatām dāvanā!

Paldies skolotājai Arnitai