Erasmus+ projekts Carnikavas pamatskolā

Erasmus+ projekts Carnikavas pamatskolā

Jau ceturto gadu Carnikavas pamatskola ir iesaistīta Erasmus+ K1 mobilitāšu skolotāju un skolas vadības tālākizglītības projektā. Tā ir lieliska iespēja gan pedagogiem, gan skolas vadībai pilnveidot savas zināšanas par to, kā ieviest jaunākās apmācību metodes kompetenču izglītībā mūsu skolā.

Šobrīd veiksmīgi ir īstenotas jau 8 mobilitātes – 8 mācību braucieni uz Itāliju, Spāniju, Grieķiju un Maltu. Tajos ir apgūta gan jaunākā metodoloģija mācību priekšmetu pasniegšanā, gan IT izmantošanas iespējas mācību procesā, gan arī tas, kā strādāt ar bērniem, kuriem nav motivācijas mācīties vai ir mācīšanās problēmas.

Protams, ļoti pieprasīti un vērtīgi ir apmeklētie kursi, kuros mācāmies, kā pamanīt un novērst mūsdienu skolu problēmu "Bullying" jeb skolēnu psiholoģisko pazemošanu klasē un sociālajos tīklos. Ir iegūtas zināšanas, kā palīdzēt bērniem, kā pamanīt šo faktu un kā veidot atmosfēru klasē tādu, kur bērns jūtas drošs, saprasts un atbalstīts. Tikai šādā klasē ir iespējams kvalitatīvi apgūt konkrēto mācību priekšmetu.

Ļoti iepriecina tas, ka jaunākās Eiropas izglītības metodes ir akcentētas uz brīvu mācību procesu – ārpus "standartiem un rāmjiem", ārpus klases telpām, tuvāk dabai, vietai, kur bērns dzīvo, parkā, neparastā vidē, maksimāli izmantojot mācību procesā spēļu elementus, projektu un pāru darbu, kā arī drāmas elementus. Tādā veidā ir viegli veidot "stappriekšmetu" saikni un tas palīdz gatavot bērnus reālajai dzīvei.

Bez teorijas un praktiskajām nodarbībām, īstenojot mobilitāti, ir iespēja dalīties pieredzē ar Eiropas kolēģiem, kā arī mācīties vienam no otra metodes, kā ieviest veiksmīgāk jauno izglītības modeli skolā, kā arī kā risināt iespējamās problēmas šajā procesā.

Mūsu skolā ļoti pozitīvi ir tas, ka skolas direktors R. Pauls ir atvērts jaunu metožu ieviešanai skolā un aktīvi atbalsta pedagogu izglītošanos projekta ietvaros.

Protams, darbs pie projekta turpinās. Šobrīd ir VIAA apstiprināts un atzīts par veiksmīgu jaunais 2022./23. gada projekts, kurā iekļautas 6 mobilitātes.

Nākotnē tiek plānots rakstīt un iesniegt VIAA projektu, kurā skolēni dosies kopā ar skolotāju, lai mācītos citās Eiropas valstīs un dalītos pieredzē ar citu valstu vienaudžiem.

Kristīne Mūrniece,
Erasmus+ koordinatore
Carnikavas pamatskolā,
Latviešu val. un angļu val. skolotāja.