Erasmus+

Erasmus+

Kompetencēs balstīta izglītība

Carnikavas pamatskola ir iesaistīta Erasmus+ starptautiskajā skolotāju, skolu vadošā personāla un skolēnu tālākizglītības projektā Nr. 2019-1-LV01-KA101-060245.

Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolās ieviest kompetenču izglītību:

  • iegūstot papildus zināšanas par projektu darbu kā pamatmetodi izglītības procesā;
  • apgūstot praktiskas iemaņas, kā to īstenot;
  • apmainoties pieredzē ar citu ES valstu pedagogiem;
  • iegūstot kontaktus perspektīvai iesaistīt projektā arī skolas skolēnus;
  • pilnveidojot savas angļu valodas zināšanas.