Autobusa saraksts

Carnikavas novada organizētie skolas autobusa maršruti 2022./2023.m.g. (1.semestris)

LaiksPieturaLaiksPietura
Rīta maršruts
6.35 Carnikavas pamatskola 7.35 Carnikavas pamatskola
6.48 Gaujas tilts 7.45 Mežgarciems
6.58 Lilaste (Ziemeļu iela 11) 7.57 Rasas (Eimuru pļavas)
7.08 Gauja (D/s "Salūts") 8.06 Kalngales centrs (pie veikala)
7.12 Gauja (D/k "Zvejnieks") 8.08 Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC "Kadiķis")
7.19 Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) 8.10 Autobusu pietura Kalngale
7.22 Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) 8.14 Garciems (pie LDZ stacijas - jūras pusē)
7.27 Siguļi (pagrieziens pie PII "Piejūra" ceļa) 8.17 Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12)
7.30 Carnikavas pamatskola 8.19 Garupe (autobusa pietura)
8.25 Carnikavas pamatskola
LaiksPieturaLaiksPietura
Pēcpusdienas maršruts
15.30 Carnikavas pamatskola 16.30 Carnikavas pamatskola
15.47 Lilaste (Ziemeļu iela 11) 16.36 Garupe (autobusu pietura)
15.57 Siguļi (pagrieziens pie PII "Piejūra" ceļa) 16.38 Garciems (pie LDZ stacijas - jūras pusē)
16.02 Gauja (D/k "Zvejnieks") 16.41 Garciema ciemats (pirms veikala, Mežciema iela 12)
16.07 Gaujas stacija (LDZ pārbrauktuve) 16.45 Kalngales centrs (pie veikala)
16.10 Gauja (Osvalda un Metāna ielu krustojums) 16.47 Autobusu pietura Kalngale
16.17 Siguļu pagrieziens 16.49 Kalngales ciemats (Cīruļu iela, DC "Kadiķis")
16.27 Carnikavas pamatskola 16.58 Rasas (Eimuru pļavas)
17.10 Mežgarciems
17.20 Carnikava (stāvvieta PA Komunālserviss)

Maršruti sagatavoti pamatojoties uz praktisko autobusa kustības maršruta hronometrāžu