Izaugsmes balva

Vecāku biedrība "Nākotnes iela" arī šogad Tevi aicina pārskatīt savas sekmes un pacīnīties par Izaugmes balvu.

Barikādēm 31

20. janvāra rīts iesākās ar simbolisku ugunskuru pie skolas galvenās ieejas, jo atceramies Barikāžu notikumus.

Lāčplēša diena

Lāčplēša dienā pieminam Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus.

Informācija


Pumpurs restarts

Projekti

Pumpurs

Arī šajā mācību gadā Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu , kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

erasmusplus
Erasmus+

Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolās ieviest kompetenču izglītību.


Kontakti

Nākotnes iela 1, Carnikava
Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Tālr. lietvedībā 25577450
dežuranti 27860619
E-pasts: info@carnikavasskola.lv

karte