Aicinām pievienoties ķīmijas skolotāju

Carnikavas pamatskolas pedagogu kolektīvs aicina pievienoties profesionālu, erudītu, inovatīvu, uz sadarbību ar bērnu un profesionālo izaugsmi vērstu

ķīmijas skolotāju.


Informācija par ķīmijas pedagoga amata vakanci:

- darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;

- iespējamais darba noslodzes laiks no 7 stundām nedēļā;

- darba alga no 970,00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (15 kontaktstundas nedēļā);

darba uzsākšanas laiks: 2020. gada 10. augusts.

Svarīgākie darba pienākumi:

- ķīmijas stundu 7.- 9. klasēm vadīšana (iespēja papildus sniegt individuālās konsultācijas ķīmijā projekta “Pumpurs” ietvaros un īstenot interešu izglītības programmu dabaszinātņu jomā);

- veikt individuālo darbu ar skolēniem, atbalstot, motivējot mācīties un attīstot savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmes;

- sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

- izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";

- augsta atbildības sajūta, inovatīva pieeja mācību procesam un precizitāte;

- prasme plānot un organizēt savu darbu.

Bonusi:

- veselības apdrošināšana;

- apmaksātas starppriekšmetu pedagogu sadarbības un metodiskā darba stundas.

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi "Ķīmijas pedagoga amata vakancei” līdz 2020.gada 15. jūnijam (ieskaitot):

- uz e-pastu ;

- pa pastu uz adresi Carnikavas pamatskola, Nākotnes iela 1, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163.

Tālrunis informācijai: 29633111.

Kontaktpersona: direktore Aija Patkovska.