Skolēnu uzņemšana Carnikavas pamatskolā

Ar 2019. gada 1. martu aicinām vecākus reģistrēt savus bērnus mācību uzsākšanai 1. klasē. Skolēnu uzņemšana notiek no 1. marta līdz 31. maijam.

Iesniegumus pieņem darbvedībā katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.00. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: cps@carnikava.lv

Iesniegums PDF formātā