Personāls

Administrācija


Direktors Raivis Pauls

Direktora vietniece izglītības jomā Eva Odziņa

Direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss

Direktora vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala


Klases un klašu audzinātāji

Klase Klases audzinātājs Audzēkņu skaits
1.a Dana Bukovska 23
1.b Sintija Babrovska 24
2.a Ieva Kudiņa 19
2.b Mārīte Sīmane 17
2.c Inga Jurka-Sīle 18
3.a Baiba Nelsone 17
3.b Diāna Kļaviņa 15
3.c Lidija Dombrovska 17
4.a Agrita Ozola 22
4.b Eva Odziņa 22
4.c Žanna Baiža 23
Kopā 217
5.a Aiva Ošiņa 20
5.b Arita Galeniece 24
6.a Ilze Vāciete 18
6.b Judīte Strode 15
6.c Arnita Kampāne 16
7.a Dins Ļaudaks 16
7.b Aija Patkovska 19
7.c Kristīne Mūrniece 14
8.a Simona Čaupala 13
8.b Zanda Freimute 14
9.a Agnese Deģe-Groskopa 23
Kopā 192
Pavisam kopā 409