Kontakti

Adrese: Nākotnes ielā 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613, tālr./fakss 67993797


Skolas dežurants: 27860619


Direktore Aija Patkovska
Tālrunis: 28660408


Direktores vietniece izglītības jomā Eva Odziņa
Tālrunis: 26438896


Direktores vietniece audzināšanas darbā Simona Čaupala
Tālrunis: 28636429


Direktores vietniece ārpusstundu darbā Ilze Vāciete


Direktores vietnieks saimniecības jautājumos Valdis Pomaskovs
Tālrunis: 22012633


Direktores vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss
Tālrunis: 25765962


Karte: Nākotnes iela 1, Carnikavas novads