Tehnoloģisko pratību un robotikas pulciņi Carnikavas pamatskolā

No 2020. gada 1. septembra Carnikavas pamatskolā līdz šim īstenoto Lego robotikas pulciņu aizstās divi jauni interešu izglītības pulciņi: “Tehnoloģiskās pratības un robotika” 1. - 3. klasēm un “Robotikas pamati” 4.-6. klasēm. Programmas tika izstrādātas kopā ar Starptautiskās inovāciju skolas pasniedzēju un Robotikas nodarbību izglītojošajā TV kanālā “Tava klase” vadītāju Dāvi Kundziņu (https://inovacijuskola.lv/tava-klase/), kurš arī ir apņēmies šīs programmas īstenot, kā arī strādāt Carnikavas pamatskolā, kā skolotāja palīgs datorikas stundās. Finansējums pedagogam atalgojumam piešķirts no ESF projekta SAM 832 Nr. 8.3.2.2/16/I/001ESF "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

Lai pilnveidotu esošo Tehnoloģiju un robotikas interešu izglītības pulciņu īstenošanas materiālo bāzi, Carnikavas pamatskola piedalījās projekta SAM 832 Nr. 8.3.2.2/16/I/001ESF "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" konkursā un ir viena no 12 skolām Latvijā, kurai tika piešķirti 10 LEGO We Do un 10 LEGO Mindstorms komplekti par kopējo summu EUR 5013,46.

Lai nodrošinātu izveidoto Lego modeļu vadības programmu, no projekta SAM 832 Nr. 8.3.2.2/16/I/001ESF "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" VVM ietaupītajiem finanšu līdzekļiem tiks iegādātas planšetes EUR 3500,00 vērtībā.

A.Krasta