"Ņem un dari, domā un radi!"


19. novembrī skolā norisinājās karjeras pasākums 1.-4.klašu skolēniem "Ņem un dari, domā un radi!" un 20.novembrī - 5.-7.klašu skolēniem "Ieskats augsto tehnoloģiju pasaulē", kurus vadīja Normunds Masaļskis no SIA Telpnīca un nodibinājuma "Ventspils augsto tehnoloģiju parks" lektori. Pasākumos skolēni izmēģināja un guva priekšstatu par profesijām IKT jomā - programmētāji, dizaineri, jauno produktu inženieri u.c. Pasākumi notika ar mērķi veicināt skolēnu interesi par tehnoloģijām, karjeru STEM jomās, rosinot skolēnus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.