Latvijas nedēļa

Latvijas nedēļa Carnikava pamatskolā iesākās 11. novembrī, kad tika atzīmēta Lāčplēša diena un Bermontiādes 100. gadadiena, Carnikavas pašpārvaldes skolēni devās iepriecināt savus skolas biedrus, novada darbiniekus un iedzīvotājus, dalot Latvijas karogkrāsas lentītes.

11. novembrī norisinājās arī tradicionālais "Lāčplēša kauss", kurš šogad raisīja skolēnos un pedagogos nebijušas emocijas. Satraukums, prieks, azarts, kopības sajūta, zaudējuma izjūtas un uzvaras saldā garša. Neviens nepalika vienaldzīgs! 1.- 4. klašu skolēni spēlēja futbolu, 5.- 6. klašu skolēni - tautas bumbu, bet 7.- 9. klases - florbolu. Spraigas spēles starp klasēm, kuru laikā tiesnešiem, sporta skolotājiem, bija daudz darba. Paldies sporta skolotājiem - Judītei un Kristapam - par neizsīkstošu enerģiju visas dienas garumā! Mums visiem patika šī sportiskā Lāčplēša diena, gaidīsim to atkal nākamgad!

Latvijas nedēļa turpinājās ar koncertu, kura devīze bija:
“Tie ir vārdi no manas tautas!” Carnikavas pamatskolas svētku koncerts Latvijas dzimšanas dienai notika 14. novembrī tautas namā “Ozolaine”.

Koncertu skanīgu darīja skolas koris (vadītāja L. Priede) un ansamblis (vadītāja L. Balabane). Stāstu par Latviju izstāstīja skolēni no 1. a, 2. c, 8.a, 9. klases, bet ar skaistām dejām koncerta skatītājus priecēja deju kolektīvs “Dālderītis” (vadītāji: A. Preciniece, Jānis Precinieks).

Paldies visiem dalībniekiem par prieku, enerģiju un ieguldīto darbu!

Svētku nedēļa Carnikavas pamatskolā noslēdzās ar gājienu no Carnikavas pamatskolas līdz Svētku laukumam, kura laikā skolēni tikai aicināti sasildīt Latviju, ar labam domām, ar sveču liesām un mīļiem vārdiem. Skolēni, turot rokās sveces, devās uz Svētku laukumu, lai noklausītos Carnikavas pamatskolas direktores A. Patkovskas un Carnikavas pamatskolas pašpārvaldes vadītājas E. Dzērves uzrunas, un noliktu sveces pie pieminekļa. Prieks, ka mūsu nākotne ir jauniešos, citāts no E. Dzērves uzrunas: “Mums visiem daudz darāmā vēl ir priekšā, lai turpinātu veidot valsti, par kuru visi kopā varam būt vienādi lepni. Iesim un darīsim, jo mēs to varam un spējam. Es ticu Latvijas nākotnei, tāpēc ka es ticu mūsu spējām”.