Karjeras dienas Carnikavas pamatskolā

No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisinās ikgadējā Karjeras nedēļa. Karjeras nedēļa šogad tika aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Karjeras nedēļas laikā arī Carnikavas pamatskolā notika dažādi karjeras veidošanai veltīti pasākumi un nodarbības.

1.un 2.klašu skolēni iepazinās ar jēdzienu "karjera", analizēja dažādas profesijas vakar, šodien un rīt, kā arī izspēlēja spēli "Uzmini profesiju".

3.-4.klašu skolēni nodarbībās diskutēja par to, ka, lai strādātu profesijā, ir nepieciešams apgūt specifiskas prasmes un zināšanas, kā arī ir nepārtraukti jāmācās, papildinot tās atbilstoši laikam un jaunām tehnoloģijām. Diskusiju nobeigumā tika izspēlēta spēle internetā ar mobilo telefonu izmantošanu atbilžu iesniegšanai.

Savukārt 5.-9.klašu skolēni piedalījās pasākumā, kur pirmajā daļā tikās ar jauno uzņēmēju Reini Nikuļcevu, produkta Rocketgrip īpašnieku, kas, mācoties vidusskolā, bija izveidojis savu skolēnu mācību uzņēmumu, un, kas šodien veiksmīgi darbojas, paplašinās un nu jau savu produkciju pārdod 33 pasaules valstīs. Reinis stāstīja un rādīja, kā tapis uzņēmumam nosaukums, logotips, preces iepakojums, kā arī, kā filmēts pirmais reklāmas rullītis uzņēmuma produktam ar mobilo telefonu un kāds ir spēks reklāmai sociālajos tīklos. Pasākuma otrajā daļā diskusiju vadīja improvizācijas teātra Spiediens dalībnieki Jānis un Juris Kozlovski, kas skolēnus aktīvi iesaistīja savās šarādēs.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālāsizglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.