Carnikavas AWARD jaunieši piedalās spēlēs Dobelē

AWARD jaunieši

Carnikavas pamatskolā jau trešo mēnesi tiek īstenota "Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award", kurā ir iespēja ikvienam jaunietim līdzsvarotā veidā attīstīt savu prātu, ķermeni un garu.

Carnikavas pamatskolā awardiešu jau ir kupls pulciņš, kuri Mārtiņdienas rītā devās uz Dobeles novada Mežinieku pamatskolu, kur norisinājās "Latvijas simtgades spēles 100 AWARD jauniešiem". Šī bija lieliska iespēja Carnikavas awardiešiem tikties ar pārējām Latvijas Award vienībām, iepazīties, veidot komunikāciju, un sacensties sporta spēlēs, kā arī parādīt zināšanas galda spēlēs, kurās nepieciešama ātra un loģiska domāšana. Jaunieši bija aktīvi un gatavi pārstāvēt Carnikavu, cik labi vien prata, par to liecina komandas vienotībā izcīnītā 3.vieta. Mājup jaunieši brauca apdāvināti, ko katrs jaunietis tika pie balvām no Dobeles dzirnavnieka, kuras lieti noderēs, lai pilnveidotu prasmes pavārmākslā. Komandas sastāvu veidoja Carnikavas pamatskolas Award pulciņu dalībnieki un Carnikavas biedrības DUEsport awardieši.