"Let's do and grow for ourselves!"

Carnikavas pamatskola ir saņēmusi Nordplus Junior 2019 finansējumu 32520 EUR mācību apmaiņas projektam Nr. NPJR-2019/10179 “Let’s do and grow for ourselves!”. Projekts tiks realizēts 2019./2020.mācību gada laikā. Projekta mērķis ir attīstīt 5. - 8.klašu skolēnu uzņēmējdarbības un digitālās prasmes.

Sagaidāmie projekta rezultāti ir:
1) apgūtas uzņēmējdarbības un digitālās prasmes;
2) iegūta izpratne par partnervalstu vēsturi, kultūru, tradīcijām reģionā, arī ieskats reģionālajā biznesā;
3) paplašināts redzesloks;
4) uzlabojušās komunikācijas prasmes angļu valodā;
5) skolēnu atziņas, ka vēlas turpināt uzņēmējdarbības prasmju apguvi savās skolās.

Projektā kopā ar Carnikavas pamatskolu piedalīsies arī partnerskolas - Audru skola (Igaunija) un Silutes ģimnāzija (Lietuva). Projekts paredz apmaiņas braucienus 20 skolēniem un 4 pedagogiem no katras valsts. Projekta ietvaros dalībnieki vienu nedēļu pavadīs Igaunijā Audru skolā, vienu nedēļu - Lietuvā Silutes ģimnāzijā, bet vienā nedēļā visi projekta dalībnieki satiksies Carnikavas pamatskolā. Skolēniem dzīvošana paredzēta viesģimenēs. Dalībnieku atlase apmaiņas programmai notiek konkursa kārtībā. Konkursa apakšmērķis ir sekmēt skolēnu prasmes sevis analizēšanai, novērtēšanai un prezentēšanai, kā arī apgūt motivācijas vēstules rakstīšanu.

Arnita Kampāne
pedagogs-karjeras konsultants