Dzejas dienas Carnikavas pamatskolā

Septembris dzejas dienu mēnesis, tādēļ no 9. līdz 13. septembrim literatūras stundās tika runāts pa Dzejas dienām un akcentēts Baltijas ceļa nozīmīgums.

Skolēni izvēlējās dzejoļus, kuru autori bija latviešu, lietuviešu vai igauņu dzejnieki. Jaunāko klašu skolēni rakstīja dzeju latviešu valodā, bet vecāko klašu skolēni iepazina dzeju oriģinālvalodā.

Ar pelēkajiem mākoņiem un lietus lāsēm 13. septembrī Nākotnes iela tik pārvēsta par dzejas ceļu, kurā varēja sastapt latviešu, igauņu un lietuviešu valodu. Dzejoļi krāsaini un saulaini padarīja košāku pelēko rudens dienu, pāri visam moto - dzeja vieno lielus, mazus, valstis un valodas.

Galerija