Iepazīstam zvejniecības tradīcijas

Carnikavas pamatskolas skolēni piedalījās nodarbībā Carnikavas novadpētniecības centrā par zvejniecības tradīcijām, ko organizēja biedrības “Jūrkante” un “Sernikon”, projekta Nr. 18-00-F043.0442-000001 "Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana" ietvaros. Paldies organizatoriem!