Protu! Varu! Daru!

Carnikava, 15.01.2021

1. klases skolēni garajā brīvlaikā ne tikai atpūšas, bet arī mācās mācīties, piedaloties skolotājas organizētajā konkursā "Protu! Varu! Daru!", cītīgi pildot uzdevumus.

Mums prieks par tik čakliem, centīgiem un aizrautīgiem skolēniem!