Iepazīst izglītības piedāvājumu

28.februārī Carnikavas pamatskolas 8. un 9. klašu skolēni devās uz izstādi "Skola 2020", kas tradicionāli katru pavasari norisinās izstāžu hallē Ķīpsalā.

Skolēni iepazīst mežsaimniecības pamatus un piedalās karjeras atbalsta pasākumos

Otrajā semestrī līdztekus mācību darbam skolēni jau piedalījušies vairākos karjeras atbalsta pasākumos, kas sekmē skolēnu karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu.

Mācību ekskursija Vijciema čiekurkaltē

20. februārī 7.a, 7.b un 8.b klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Vijciema čiekurkalti.

Informācijai


Attālināta mācīšanās
Aicinājums

Zemāk norādītas vairāku institūciju saites, lūdzam, ar tām rūpīgi iepazīties un izvērtēt savus plānus.

Ārlietu ministrijas informācija >
Aktuālā informācija un rekomendācijas iedzīvotājiem >
PVO mājas lapa >

Būsim piesardzīgi pret sevi un apkārtējiem!


Salidojums

Projekti

Karjera

Carnikavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola. Tās mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

ekoskola Ekoskola

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Arī mūsu skola piedalās Ekoskolu programmā un ir saņēmusi Ekoskolas Zaļo Karogu kā apliecinājumu mūsu sniegumam ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.


Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte