Panākumi mācību olimpiādēs un konkursos

Janvārī mūsu skolēni ir parādījuši lieliskas zināšanas un prasmes piedaloties olimpiādēs un konkursos.

Pasākumi un lekcijas Carnikavas pamatskolā

Bez mācību darba Carnikavas pamatskolā janvārī notika arī dažādi pasākumi. 20. janvāra rītā pie skolas dega 1991. gada Barikāžu atceres ugunskurs...

Informācija vecākiem bērnu drošībai!

Atgādinājums vecākiem un skolēniem par atstarotāju lietošanu diennakts tumšajā laikā.

Informācijai


Sanāksme vecākiem
Igaunijas diena
Salidojums

Projekti

ekoskola Ekoskola

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Arī mūsu skola piedalās Ekoskolu programmā un ir saņēmusi Ekoskolas Zaļo Karogu kā apliecinājumu mūsu sniegumam ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

erasmusplus
Erasmus+

Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolās ieviest kompetenču izglītību.


Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte