Informācija vecākiem bērnu drošībai!

Atgādinājums vecākiem un skolēniem par atstarotāju lietošanu diennakts tumšajā laikā.

Carnikavas pamatskola 28. vietā, 307 Latvijas skolu vidū

Latvija OECD starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā PISA 2018 Carnikavas pamatskola ierindojas 28. vietā no 307 skolām Latvijā!

Latvijas nedēļa

Latvijas nedēļa mūsu skolā iesākās 11. novembrī, kad tika atzīmēta Lāčplēša diena un Bermontiādes 100. gadadiena.

Informācijai


Barikades

Projekti

Pumpurs

No šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu , kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

Karjera

Carnikavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola. Tās mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Stundu laiki

1. stunda 08.30 - 09.10
2. stunda 09.20 - 10.00
3. stunda 10.10 - 10.50
4. stunda 11.20 - 12.00
5. stunda 12.20 - 13.00
6. stunda 13.20 - 14.00
7. stunda 14.10 - 14.50
8. stunda 15.00 - 15.40

Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte