Skolotāju diena

Šogad Skolotāju diena Carnikavas pamatskolā tika atzīmēta 11. oktobrī.

Miķeļu sagaidīšana

Krāsaini, interesanti, radoši un pārsteidzoši ir rudens izstādes darbi “Miķelīša lietussargi”. Sākumskolas skolēni ir izmantojuši dažādus dabas materiālus, lai bagātīgi izrotātu lietussargus.

Septembra ekskursijas

Mūsu skolā ir noslēdzies ekskursiju laiks. Esam apskatījuši jaunas vietas, guvuši pieredzi, kas pavadīs mūs visa mācību gada garumā.

Informācijai


Rudens ballīte

Projekti

Karjera

Carnikavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola. Tās mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

ekoskola Ekoskola

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Arī mūsu skola piedalās Ekoskolu programmā un ir saņēmusi Ekoskolas Zaļo Karogu kā apliecinājumu mūsu sniegumam ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.

Stundu laiki

1. stunda 08.30 - 09.10
2. stunda 09.20 - 10.00
3. stunda 10.10 - 10.50
4. stunda 11.20 - 12.00
5. stunda 12.20 - 13.00
6. stunda 13.20 - 14.00
7. stunda 14.10 - 14.50
8. stunda 15.00 - 15.40

Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte