Ieskandināsim mācību gada sākumu!

Ieskandināsim mācību gada sākšanos 1.septembrī plkst.17.00 Carnikavas parkā, kur norisināsies muzikālais pikniks par godu jaunā mācību gada sākumam kopā ar dziedātāju Patrisha.

Tehnoloģisko pratību un robotikas pulciņi Carnikavas pamatskolā

No 1. septembra skolā tiks piedāvāti divi jauni interešu izglītības pulciņi - "Tehnoloģiskās pratības un robotika"1.-3. klāsēm un "Robotikas pamati"4.-6. klasēm.

Skolotāju Lieldienu video sveiciens!

Carnikavas pamatskolas skolotāji sagatavojuši īpašu video sveicienu Lieldienās.

Informācijai


Vecāku sapulce
Uzņemšana 1. klasē
Attālināta mācīšanās

Projekti

Pumpurs

No šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu , kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

erasmusplus
Erasmus+

Projekta mērķis – pilnveidot skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolās ieviest kompetenču izglītību.

Stundu laiki

1. stunda 08.30 - 09.10
2. stunda 09.20 - 10.00
3. stunda 10.10 - 10.50
4. stunda 11.20 - 12.00
5. stunda 12.20 - 13.00
6. stunda 13.20 - 14.00
7. stunda 14.10 - 14.50
8. stunda 15.00 - 15.40

Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte