Iepazīstam zvejniecības tradīcijas

Mūsu skolēni iepazīst Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas novadpētniecības muzejā.

Panākumi skolu kausā orientēšanās

Apsveicam Kristu Grantskalni ar iegūto 2. vietu Latvijas skolu orientēšanās kausa sacensībās.

"No idejas līdz rezultātam"

4. aprīlī skolā notika karjeras pasākums un tikšanās ar modes jomas pārstāvjiem.

Informācijai


Info 02 Info 01

Projekti

Pumpurs

No šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu , kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu.

Karjera

Carnikavas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola. Tās mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Stundu laiki

1. stunda 08:50 - 09:30
2. stunda 09:35 - 10:15
3. stunda 10:25 - 11:05
4. stunda 11:20 - 12:00
5. stunda 12:20 - 13:00
6. stunda 13:20 - 14:00
7. stunda 14:05 - 14:45
8. stunda 14:50 - 15:30

Kontakti

Nākotnes ielā 1, Carnikava
Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 67993613
tālr./fakss 67993797
E-pasts: cps@carnikava.lv

karte